Easter will be celebrated without the physical participation of the faithful

By March 25, 2020 News

Cardinal Collins just announced, that due to the current pandemic, the liturgical celebration of the paschal mysteries of Holy Week, the Triduum and Easter will be celebrated without the physical participation of the faithful.

Kardynał Collins ogłosił dzisiaj, że z powodu obecnej pandemii Nabożeństwa Wielkiego Tygodnia oraz Wielkanocy będą odprawiane bez udziału wiernych.