Świąteczna Pomoc Misyjna

By 29 listopada, 2020 Wiadomosci

WPROWADZENIE DO GRUPOWEJ ADOPCJI SERCA

 

Program “Grupowej Adopcji Serca” – jest odpowiedzią naszej Prokury Misyjnej na apel O. Marka Ochlaka, OMI z prośbą o dalszą pomoc misjom na Madagaskarze. Będzie to gałąź prowadzonej już przez nas Adopcji Serca indywidualnej.

 

Malgasze, to ludność zamieszkująca Madagaskar i prowadząca nomadyczny tryb życia. Część z nich utrzymuje się z hodowli byków, kóz i drobiu. Uprawiają również orzeszki ziemne, fasolę i ryż. Jednak długotrwała susza niszczy plony ziemi i sprawia, że rolnictwo cierpi. W poszukiwaniu więc jedzenia, wody i pracy często się przemieszczają. Niestety Malgasze nie mają świadomości potrzeby szkolnictwa i jego roli w polepszeniu warunków życia w takim stopniu jak w krajach rozwiniętych. Tylko niewielki procent ludności Madagaskaru potrafi czytać i pisać. Częste przeprowadzki uniemożliwiają też solidną i długotrwałą naukę dla ich dzieci.

 

Naszą pomocą pragniemy objąć dzieci w wiosce Marohetae

oraz przyległej do niej wiosce Ankilimivory. Na Madagaskarze wiele matek wychowuje po kilkoro dzieci samotnie, ale niestety nie dysponują potrzebnymi funduszami na ich edukację. Osobą odpowiedzialną za naukę w szkole jest katecheta, który ma na imię Angelin. Zebrane środki finansowe pozwolą wykończyć budynek szkolny, zakupić ławki, przybory i wszystko to co jest potrzebne do funkcjonowania placówki. Fundusze pokryją także koszt pensji dla nauczyciela.

 

Objęcie nauczaniem (chociaż w okrojonym programie) tak wielkiej grupy dzieci w jednym czasie, otworzy większej liczbie młodzieży drzwi do jakże potrzebnej edukacji i da szansę na ich lepsze jutro. Po ukończeniu programu, będą mogli łatwiej znaleźć pracę, zarobić na jedzenie i pomóc swojej rodzinie. Będą też dziękować Bogu za tych, którzy pomogli im otworzyć drzwi do lepszego i godniejszego życia!

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOWA ADOPCJA SERCA – REGULAMIN

Celem „Grupowej Adopcji Serca” jest umożliwienie nauki czytania, pisania i liczenia jak największej grupie dzieci z Madagaskaru. Ze względu na przemieszczanie się ludu malgaskiego, ta grupa będzie organizowana każdego roku, ale dzieci, które pozostaną w wiosce, będą brały udział w programie nie więcej niż dwa lata. Po dwóch latach przyjdzie kolej na następne dzieci.

 

WARUNKI GRUPOWEGO SPONSOROWANIA DZIECI:

  1. Koszt sponsorowania edukacji 1-szej grupy 69 uczniów wynosi $4,000.00 CAN na rok, czyli potrzebujemy 40 osób, którzy złożą ofiarę $100.00.CAN.
  2. Program pokrywa koszt funkcjonowania szkoły oraz wynagrodzenie nauczyciela przez cały rok szkolny.
  3. Preferowany okres podjęcia „Grupowej Adopcji Serca” wynosi dwa lata, który można przedłużać na następne dwa lata, aby pomóc następnym grupom młodzieży.
  4. Czeki (z możliwością odpisu od podatku) prosimy wystawiać na “Assumption Mission Centre”.
  5. Na czeku lub na osobnej kartce prosimy zaznaczyć, że jest to ofiara na „Grupową Adopcję Serca”
  6. Ofiarę należy uiścić w terminie do 15 Listopada każdego roku.
  7. Ofiarę należy przesłać lub osobiście dostarczyć na adres:

 

Oblate World Missions

St. Peter’s Missions Church

6056 Ninth Line

Mississauga, On. L5N 0C1

 

  1. Pytania? Prosimy o kontakt: 416-464-1216