Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

10 March 2019 – First Sunday of Lent

By March 10, 2019October 10th, 2019Bulletin