Skip to main content

Dla Dzieci: Radość ze Zmartwychwstałym Jezusem - Joy with the Resurrected Christ

13 February 2022 – 6th Sunday in Ordinary Time

By February 11, 2022Bulletin