Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

13 June 2021 – 11th Sunday in Ordinary Time

By June 10, 2021July 30th, 2021Bulletin