Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

15 August 2021 – Assumption of the Virgin Mary

By August 14, 2021August 20th, 2021Bulletin