Skip to main content

Dla Dzieci: Radość ze Zmartwychwstałym Jezusem - Joy with the Resurrected Christ

15 September 2019 -XXIV Sunday in Ordinary Time

By September 15, 2019December 17th, 2019Bulletin