Skip to main content

XVI Niedziela Zwykła - XVI Sunday in Ordinary Time

""Nikt jeszcze dzięki temu, że nie odmówił pacierza, wstał bardziej wyspany."

17 February 2019 – VI Sunday in Ordinary Time

By February 17, 2019October 10th, 2019Bulletin