Skip to main content

XXVIII Niedziela Zwykła - XXVIII Sunday in Ordinary Time

"Dla Boga wszystko jest możliwe"

"For God everything is Possible"

17 February 2019 – VI Sunday in Ordinary Time

By February 17, 2019October 10th, 2019Bulletin