Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

18 August 2019 – XX Sunday in Ordinary Time & Parish Feast

By August 18, 2019December 17th, 2019Bulletin