Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

18 August 2019 – XX Sunday in Ordinary Time & Parish Feast

By August 18, 2019December 17th, 2019Bulletin