Skip to main content

XXVIII Niedziela Zwykła - XXVIII Sunday in Ordinary Time

"Dla Boga wszystko jest możliwe"

"For God everything is Possible"

19 September 2021 – 25th Sunday in Ordinary Time

By September 17, 2021September 27th, 2021Bulletin