Skip to main content

XVI Niedziela Zwykła - XVI Sunday in Ordinary Time

""Nikt jeszcze dzięki temu, że nie odmówił pacierza, wstał bardziej wyspany."

20 June 2021 12th Sunday in Ordinary Time

By June 18, 2021Bulletin