Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

23 May 2021 – Pentecost Sunday

By May 20, 2021July 30th, 2021Bulletin