Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

24 March 2019 – Third Sunday of Lent

By March 24, 2019October 9th, 2019Bulletin