Skip to main content

XXVIII Niedziela Zwykła - XXVIII Sunday in Ordinary Time

"Dla Boga wszystko jest możliwe"

"For God everything is Possible"

24 October 2021 – 30th Sunday in Ordinary Time

By October 22, 2021Bulletin