Skip to main content

Dla Dzieci: Radość ze Zmartwychwstałym Jezusem - Joy with the Resurrected Christ

25 June 2023 – 12th Sunday in Ordinary Time

By June 23, 2023Bulletin