Skip to main content

Dla Dzieci: Radość ze Zmartwychwstałym Jezusem - Joy with the Resurrected Christ

27 January 2019 – III Sunday in Ordinary Time

By January 27, 2019October 10th, 2019Bulletin