Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

27 January 2019 – III Sunday in Ordinary Time

By January 27, 2019October 10th, 2019Bulletin