Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

28 April 2019 – Divine Mercy Sunday

By April 28, 2019October 9th, 2019Bulletin