Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

29 December 2019 The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph

By December 27, 2019January 6th, 2020Bulletin