Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

29 December 2019 The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph

By December 27, 2019January 6th, 2020Bulletin