Skip to main content

XXVIII Niedziela Zwykła - XXVIII Sunday in Ordinary Time

"Dla Boga wszystko jest możliwe"

"For God everything is Possible"

31 October 2021 – 31st Sunday in Ordinary Time

By October 29, 2021October 30th, 2021Bulletin