Skip to main content

Dla Dzieci: Radość ze Zmartwychwstałym Jezusem - Joy with the Resurrected Christ

4 August 2019 – XVIII Sunday in Ordinary Time

By August 4, 2019December 17th, 2019Bulletin