Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

2 May 2021 5th Sunday of Easter – Bilingual Bulletin

By April 30, 2021Bulletin