Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

2 May 2021 5th Sunday of Easter – Bilingual Bulletin

By April 30, 2021Bulletin