Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

7 April 2019 – Fifth Sunday of Lent

By April 7, 2019October 9th, 2019Bulletin