Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

7 April 2019 – Fifth Sunday of Lent

By April 7, 2019October 9th, 2019Bulletin