Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

8 September 2019 – XXIII Sunday in Ordinary Time

By September 8, 2019December 17th, 2019Bulletin