Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

Ash Wednesday

By February 17, 2021News

“Repent and believe in the Gospel.” (Mark 1:15)

Ashes and Holy Communion are being distributed until 8 p.m. in the Good Shepherd Centre.