Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

Baptism of the Lord (January 10, 2021) & 2nd Sunday in Ordinary Time (January 17, 2021)

By January 8, 2021Bulletin