Skip to main content

Dla Dzieci: Radość ze Zmartwychwstałym Jezusem - Joy with the Resurrected Christ

Mass at 11:00 AM at the parish parking lot

By September 4, 2021News

Holy Mass At 11:00 am will be held outside in the parking lot. We remind you to bring chairs and umbrellas against the sun and about parking at the end of the parking lot. The remaining Holy Masses will be in the Church.

Msza Św. O godzinie 11:00 odbędzie się na zewnątrz, na parkingu. Przypominamy, aby przynieść krzesełka i parasole przeciw słońca i o parkowaniu na końcu parkingu. Pozostałe Msze Święte będą w Kościele.