Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

Newest Parish Bulletin

By May 9, 2021News

We invite you to read the newest Parish Bulletin for Sunday May 9th 2021.

 

PARISH BULLETIN