Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

Newest Parish Bulletin

By May 9, 2021News

We invite you to read the newest Parish Bulletin for Sunday May 9th 2021.

 

PARISH BULLETIN