Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

Spowiedź – Confession

By February 6, 2021February 13th, 2021News

Aby zarejestrować się na SPOWIEDŹ proszę przycisnąć poniżej:

For CONFESSION, please register below:

 

Spowiedz-Confession