Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

Spowiedź – Confession

By February 6, 2021February 13th, 2021News

Aby zarejestrować się na SPOWIEDŹ proszę przycisnąć poniżej:

For CONFESSION, please register below:

 

Spowiedz-Confession