Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

1 December 2019 1st Sunday of Advent

By November 29, 2019December 4th, 2019Bulletin