Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

24 November 2019 Christ the King of the Universe

By November 21, 2019December 4th, 2019Bulletin