Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

12 April 2020 Resurrection of the Lord

By April 9, 2020May 1st, 2020Bulletin