Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

19 April 2020 Divine Mercy Sunday

By April 17, 2020May 1st, 2020Bulletin