Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

12 January 2020 Baptism of the Lord

By January 10, 2020January 13th, 2020Bulletin