Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

12 January 2020 Baptism of the Lord

By January 10, 2020January 13th, 2020Bulletin