Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

19 January 2020 II Sunday in Ordinary Time

By January 18, 2020January 23rd, 2020Bulletin