Skip to main content

Dla Dzieci: Radość ze Zmartwychwstałym Jezusem - Joy with the Resurrected Christ

19 January 2020 II Sunday in Ordinary Time

By January 18, 2020January 23rd, 2020Bulletin