Skip to main content

XXVIII Niedziela Zwykła - XXVIII Sunday in Ordinary Time

"Dla Boga wszystko jest możliwe"

"For God everything is Possible"

13 December 2020 3rd Sunday of Advent

By December 11, 2020Bulletin