Skip to main content

XVI Niedziela Zwykła - XVI Sunday in Ordinary Time

""Nikt jeszcze dzięki temu, że nie odmówił pacierza, wstał bardziej wyspany."

6 December 2020 2nd Sunday of Advent

By December 5, 2020Bulletin