Skip to main content

XXVIII Niedziela Zwykła - XXVIII Sunday in Ordinary Time

"Dla Boga wszystko jest możliwe"

"For God everything is Possible"

6 December 2020 2nd Sunday of Advent

By December 5, 2020Bulletin