Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

13 January 2019 – Baptism of the Lord

By January 13, 2019October 10th, 2019Bulletin