Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

6 January 2019 – Epiphany of the Lord

By January 6, 2019October 10th, 2019Bulletin