Skip to main content

XXVIII Niedziela Zwykła - XXVIII Sunday in Ordinary Time

"Dla Boga wszystko jest możliwe"

"For God everything is Possible"

14 November 2021 – 33rd Sunday in Ordinary Time

By November 12, 2021Bulletin