Skip to main content

XXVIII Niedziela Zwykła - XXVIII Sunday in Ordinary Time

"Dla Boga wszystko jest możliwe"

"For God everything is Possible"

21 November 2021 – Christ the King Sunday

By November 19, 2021Bulletin