Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

15 March 2020 III Sunday of Lent

By March 12, 2020March 18th, 2020Bulletin