Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

8 March 2020 II Sunday of Lent

By March 6, 2020March 11th, 2020Bulletin