Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

16 February 2020 VI Sunday in Ordinary Time

By February 14, 2020March 11th, 2020Bulletin