Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

16 February 2020 VI Sunday in Ordinary Time

By February 14, 2020March 11th, 2020Bulletin