Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

9 February 2020 V Sunday in Ordinary Time

By February 8, 2020February 12th, 2020Bulletin