Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

9 February 2020 V Sunday in Ordinary Time

By February 8, 2020February 12th, 2020Bulletin