Skip to main content

XXVIII Niedziela Zwykła - XXVIII Sunday in Ordinary Time

"Dla Boga wszystko jest możliwe"

"For God everything is Possible"

18 July 2021 – 16th Sunday in Ordinary Time

By July 16, 2021Bulletin