Skip to main content

XVI Niedziela Zwykła - XVI Sunday in Ordinary Time

""Nikt jeszcze dzięki temu, że nie odmówił pacierza, wstał bardziej wyspany."

18 July 2021 – 16th Sunday in Ordinary Time

By July 16, 2021Bulletin