Skip to main content

XVI Niedziela Zwykła - XVI Sunday in Ordinary Time

""Nikt jeszcze dzięki temu, że nie odmówił pacierza, wstał bardziej wyspany."

11 July 2021 – 15th Sunday in Ordinary Time

By July 9, 2021Bulletin