Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

19 May 2019 – V Sunday of Easter

By May 19, 2019October 9th, 2019Bulletin