Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

26 May 2019 – VI Sunday of Easter

By May 26, 2019October 9th, 2019Bulletin