Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

2 August 2020 18th Sunday in Ordinary Time

By July 31, 2020August 14th, 2020Bulletin