Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

2 August 2020 18th Sunday in Ordinary Time

By July 31, 2020August 14th, 2020Bulletin