Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

9 August, 2020 19th Sunday in Ordinary Time

By August 7, 2020August 14th, 2020Bulletin